Дума Описание
веда мн. веди.
В българската митология - женско същество, самодива, която броди по нощите и върши зло на хората; бродница.
Веда (санскр. veda 'познание')
Свещена книга на индуистите, която се състои от четири книги с молитви, химни, заклинания и предписания, написани 3 хил. г. пр. Хр.
// прил. ведийски и ведически.