Дума Описание
Валхала (нем. Walhalla от сканд.)
Мит. Дворец на скандинавския бог Один, където обитават душите на падналите в бой воини.