Дума Описание
Валпургиев (по нем. собств. Wal-purgis)
В съчет. валпургиева нощ:
1. Нощта срещу 1 май (св. Валпургий), когато според немското поверие на планината Брокен ставали веселия на магьосници и духове.
2. Прен. Необуздано, разпуснато веселие.