Дума Описание
Ваал (гр. Baal от финик.)
Рел. Бог на небето, слънцето и плодородието у древните финикийци, сирийци и палестинци.