Дума Описание
Аврора (лат. Aurora)
1. Мит. В римската митология - богиня на зората (съотв. на гр. Еос).
2. Прен. Пост. Зора.