Дума Описание
Авраам (евр. Abraham)
Библ. Еврейски първоучител (XIX в. пр. Хр.), основател на монотеизма, завел народа си в Ханаан (Финикия), родоначалник на арабите чрез сина си Исмаил от робинята му Агар и на евреите чрез Исак - от съпругата му Сара. Авраамов.
- Авраамов дом -
а) (книж.) храм, църква,
б) (разг.) - дом, в който всеки може да влиза и да пребивава.